ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-1

2020-03-24

PO-1

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

La cavitat PO-1, situada en el Jou de la Poza, va ser localitzada en la primera campanya d’exploració a Portudera, l’any 2016. La PO-1 es presenta davant nostre en forma de cova, amb una alçada a la boca que sobrepassa els 5 metres, encara que l'amplària no supera el metre. Situada al punt més baix de la gran depressió que forma aquest jou, i en el seu punt de màxima absorció. Formada a favor de l'estratificació, al seu voltant trobem diferents conductes, també amb funció d'embornals, però, de menor grandària. Aquests conductes han estat tapats amb pedres pels pastors de la zona i no han estat explorats per nosaltres.
 
 
Imatge on es pot apreciar l’entrada a la PO-1 tot just enfront del nostre company.
 
A l'entrada de la cavitat trobem murs de pedra, el primer d'un metre d'alçada i el segon supera el 1,80, per dur a terme l'exploració d'aquesta cavitat s'ha respectat totalment la integritat d'aquestes infraestructures.
 
La cavitat en un inici es desenvolupa horitzontalment, i està formada per una galeria amb lleugera inclinació que als pocs metres és creuada per una altra galeria de menors dimensions. A la dreta, i després d'uns pocs metres, la galeria s'estreny, aquest punt encara no ha estat forçat per poder descartar la continuació.
 
A l'esquerra, i després d'un petit ressalt, la cavitat es desfona. En un primer tram, i donades les seves reduïdes dimensions, obliga a avançar en oposició fins que darrere d'una finestra es pot observar com el pou s'eixampla.
 
Accedint a la vertical assegurats mitjançant un passamans, es descendeix aquest P-9 d'estreta capçalera. A la base d'aquest pou, que augmenta les seves dimensions en aquest punt, es pot observar com l'aigua treballa fortament. La roca polida i negra, i la gran quantitat de còdols així ho demostren. La cavitat continua per un conducte que va reduint les seves dimensions per l'acumulació de sediment, fins a impedir la continuació de l'explorador als -18 m de profunditat. La notable corrent d'aire en aquest punt de la cavitat fa pensar en una possible continuació, i no descartem en futures expedicions forçar aquest pas.
 
A hores d’ara la PO-1 posseeix una fondària de -18 m, i un desenvolupament de 53 m. Exploració en curs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text i foto per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz / Topografia per Vicent Sanchis, Rebeca Díaz i Jose M. Vicente. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.