ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-15

2020-03-29

PO-15

Cueva del Paré de Yuja

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en la zona. 

La Cueva del Paré de Yuja (PO-15) obre la seva entrada, tot just al peu del penya-segat que podem trobar en la canal de Yuja, de la que pren el nom. Aquesta cavitat, d'escàs desenvolupament, es tracta d'un conducte ascendent, que inicialment presenta unes grans dimensions, arribant el sostre de l'entrada gairebé a assolir els 20 m d’alçada. Poc a poc, aquestes dimensions disminueixen fins a tornar-se la cavitat impenetrable. De fàcil accés, i amb unes condicions idònies per a la seva utilització com a "cuerre" per al bestiar, ha estat utilitzada des de temps immemorials fins gairebé l'actualitat pels pastors de Portudera.
 
 
 
Entrada a la Cueva del Paré de Yuja (PO-15).
 
 
La cova presenta una segona entrada de petites dimensions, que penetra per la zona superior de la mateixa, en el seu sector intermedi. Aquest conducte es troba parcialment ocult per la vegetació a l'exterior.
 
La cavitat ofereix uns resultats de 17 m de desnivell positiu, i un desenvolupament de 46 m. Exploració finalitzada.

 

 
 
 
 
 
 
Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.