ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-21

2020-04-01

PO-21

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona.

Aquesta cavitat es troba a la zona dels Troncos, i va ser localitzada i explorada durant la campanya del 2017. Al igual que la PO-20, aquesta cavitat és d'escàs interès. Formada a expenses d’una petita fractura, posseeix un desenvolupament de 13 m, amb un desnivell negatiu de -1 m. Exploració finalitzada.

 

 

 

Text i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz.