ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-25

2020-04-04

PO-25

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en la zona. 

L’avenc PO-25, obre la seva boca a la vessant més occidental de la gegant dolina que forma la Vega de Coprevidi, molt pròxima al Collado de Pandorme, i al Jou de Mingoriella. La seva entrada, de grans dimensions, dóna pas a un pou de 6 m cobert d'abundant vegetació. Després d'aquesta petita vertical, una pronunciada rampa de fang, pedres i matèria orgànica, marca el camí a seguir. Cap a la meitat, un conducte ascendent i de forta inclinació, apareix a la nostra esquerra, el qual sembla estar relacionat amb una gran dolina cegada, situada a l'Est, i prop de la boca de la cavitat.
 
 
Boca de l'avenc PO-25, on es pot apreciar l'espessa vegetació en l'entrada.
 
Finalitzada aquesta rampa, en direcció Oest, i després d'un petit ressalt, un P-4 ens permet continuar endinsar-se per la cavitat. Descendida aquesta petita vertical, és on arribem a la màxima profunditat de l'avenc. Després d'un nou ressalt -aquest cop ascendent- una estretor ens permet avançar per un estret conducte freàtic -també ascendent- que acaba tancant-se als pocs metres de recorregut. Aquest últim conducte sembla estar relacionat també amb una altra dolina que trobem a l'exterior, però, aquest cop al costat oposat a l'anterior. 
 
 
Descens del P-4 a l'interior de la cavitat, i que permet assolir la màxima profunditat de la mateixa.
 
 
L’avenc PO-25 arriba a una profunditat de -20 m i un desenvolupament total de 64 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, fotos i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.