ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-27

2020-04-08

PO-27

Torco de l'Engraneu

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona.

Inici de la vertical d'accés a l'interior del Torco de l'Engraneu (PO-27)
 
El Torco de l'Engraneu (PO-27) es localitza a la zona de lapiaz que podem trobar en la vessant sud de la Vega de l'Engraneu, i ja prop dels penya-segats que cauen cap a Tielve. La cavitat està formada a favor d'una potent fractura que creua tot aquest sector del lapiaz. La mateixa presenta una dissolució molt acusada, formant-se en les seves parets grans estries i grans lloses esmolades. El Torco de l'Engraneu (PO-27) és tracta d'una cavitat coneguda des de sempre pels pastors de Portudera, la qual ens va ser anomenada per ells en la primera de les nostres campanyes a la zona. Localitzada per nosaltres l’any 2017, no va ser fins al 2019 que hi vam realitzar l’exploració.
 
Una primera vertical de 17 m, ens diposita sobre una rampa de forta inclinació -totalment coberta de fulles i restes orgànics- en la qual és necessari utilitzar tècniques de progressió vertical per a descendir amb total seguretat. Aquesta rampa desemboca a una nova vertical de 9 m, però, per accedir a ella cal forçar una estretor entre blocs. Després de forçar l'estretor, i descendir el P-9, un últim pou de 8 m ens situa en la màxima cota de profunditat de l’avenc, als -43 m.
 
 
Descens del pou paral.lel de 25 m, que dona accés a un altre sector de la cavitat.
 
Tornant a la capçalera de la P-17 d'entrada a la cavitat, i realitzant una travessia mitjançant un fàcil passamans, ens situarem en el segon sector de la cavitat. Un bonic pou de 25 m, paral•lel a l'anterior, ens permetrà baixar fins a la seva base, en la qual, la forta erosió de la roca forma impressionants canals esmolades de grans dimensions. Una petita vertical de 6 m, posa punt i final a aquesta zona de la cavitat als -33 m de profunditat.
 
El Torco de l'Engraneu (PO-27) ofereix uns resultats de -43m de profunditat, i 87 m de desenvolupament. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
Text, fotos i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.