ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-29

2020-04-10

PO-29

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

La cavitat PO-29, obre la seva boca a l'extrem nord de la Vega de l'Engraneu, prop d'un espoló rocós. L’entrada queda totalment coberta per la vegetació, sent perillosa la seva aproximació. De fet, a la base del primer pou es poden trobar gran quantitat de restes òssies d'animals, que segurament s'hagin precipitat a l'interior per aquesta causa.
 
 
Entrada de la PO-29, on es pot apreciar com la cavitat es troba oculta per l'abundant vegetació.
 
Una primera vertical de 7 m ens situa en una estància de mitjanes dimensions. Aquesta estància tan sols ens ofereix una possibilitat de continuació en un lateral de la mateixa. Un passadís estret, antecedeix a un petit pou de 4 m, el qual ens permet accedir a una sala de majors dimensions. En aquesta sala, i en un lateral de la mateixa, trobarem un petit aport d'aigua. Seguint aquest petit curs d'aigua a través d'un laminador, arribarem a un punt on el mateix actiu es sumeix per un conducte impenetrable, assolint en aquest punt la màxima profunditat de la cavitat.
 
La PO-29 finalment va arribar als -21 m de profunditat, i un desenvolupament de 64 m, no oferint continuïtat. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.