ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-32

2020-04-11

PO-32

Cueva de la Cotiñosa

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona.

La Cueva de la Cotiñosa (PO-32) és la principal cavitat, i la més coneguda pels pastors al Jou de la Cotiñosa, d’on rep el seu nom. Aquesta cavitat va ser utilitzada fins fa pocs anys per madurar formatges al seu interior. L'entrada ha estat modificada, reduint la seva grandària, per poder tancar-la mitjançant una porta, avui inexistent.

 

Fons del Jou de la Cotiñosa. L'entrada a la Cueva de la Cotiñosa (PO-32) es troba tot just darrere de l'explorador.

La cavitat és de desenvolupament totalment horitzontal, amb una inclinació descendent poc pronunciada. Formada per una única sala de poc més de 50 m de recorregut, i amb altures que varien dels escassos 2 m fins, a prop dels 10 m. La cavitat en tota la seva extensió no ofereix cap possible continuació. Com a punt d'interès, cal ressaltar una aportació d’aigua superior que apareix en un lateral. Aquest petit curs circula per la cavitat una desena de metres, per desaparèixer per un conducte impenetrable. Gairebé a la fi de la cavitat, en altura trobarem un conducte ascendent sense continuació, a aquest conducte arribarem mitjançant una exposada grimpada d'uns 6 m.
 
La Cova de la Cotiñosa (PO-32) ofereix uns resultats de 53 m de desenvolupament, i una profunditat de -7 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.