ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-33

2020-04-12

PO-33

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona.

L’avenc PO-33 es troba situat a la zona de Trasdeltoyu, en un potent lapiaz fortament desenvolupat i en el fons d'una dolina. La seva entrada de tot just uns 40 cm, contrasta amb la seva alçada que arriba a superar els 5 m.
 
 
Entrada a l'avenc PO-33 en la zona de Trasdeltoyu.
 
Una petita vertical de 4 m ens permet accedir al seu interior. Ja en la seva base d’aquesta vertical, podem observar la forta erosió que ha modificat la fractura on es desenvolupa la cavitat. Però, malgrat aquestes condicions favorables, i l'existència de diferents conductes laterals, la PO-33 finalitza sobtadament sense oferir continuïtat.
  
L'avenc PO-33 ofereix uns resultats de -8 m de desnivell, i 23 m de desenvolupament. Exploració finalitzada.

 

 
 
 
 
 
Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.