ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-37

2020-04-13

PO-37

Cueva de Marreceu

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en la zona. 

La Cueva de Marreceu (PO-37) ens va ser indicada pels  pastors de Tordín, Fernando i Manolo. Aquesta cavitat era utilitzada per ells mateixos per guardar els formatges. La Cueva de Marreceu (PO-37) és una cavitat de fàcil descripció, i escàs desenvolupament. La boca d'entrada, i després d'una petita rampa, ens situarem davant d'una petita porta de fusta de reduïdes dimensions. Després d'aquesta porta arribarem a una estància on les dimensions augmenten. Des d'aquesta estància accedirem immediatament a l'única sala que forma la cavitat, i on trobem les formatgeres on es maduraven els formatges.
 
 
Entrada a la Cueva de Marreceu (PO-37).
 
La sala en alguns punts es troba adornada de belles formacions. En el seu extrem Oest un gran gour inundat pavimenta el sòl, ocupant una gran superfície. En el seu extrem Est, l'estada perd amplitud fins a tornar-se impenetrable.
 
La Cueva de Marreceu (PO-37) ofereix uns resultats de 124 m de desenvolupament, i -5 m de profunditat. Exploració finalitzada.

 

 

 

 

Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.