ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-38

2020-04-14

PO-38

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en la zona. 

La cavitat PO-38, es tracta d’un sumider actiu localitzat a la Majada de Tordín, prop de la cabanya dels pastors. Un curs permanent d'aigua recorre part d’aquest jou, per finalment penetrar per la PO-38. L'altura de l'entrada no supera el metre, sent allargada, i amb el terra entapissat per blocs, entre els quals es sumeix l'aigua.
 
 
Conducte interior de la PO-38.
 
 
Ja en el seu interior les dimensions disminueixen, convertint-se el conducte en un estret passadís de no més de 40 cm d'amplària, que als 13 m de recorregut es torna impenetrable. L'aigua que es sumeix per la cavitat, donem per fet, que per direcció i posició, acabi per unir-se a el curs actiu de la PO-39, tot i que de moment no ho podem comprovar físicament.
 
Finalment la PO-38 ofereix uns resultats de 13 m de desenvolupament, amb una profunditat de -7 m. Exploració Finalitzada.
 
 
 
 
 
 
Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz.