ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-39

2020-04-14

PO-39

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 
 
La cavitat PO-39 es troba tot just al costat de la cabanya de Fernando i Manolo, i uns metres per sobre de la PO-38. La cavitat presenta dues boques, una superior i taponada per blocs, i la inferior d’uns 40 cm d’amplària. Ja en el seu interior, la cavitat continua estreta, i sense oferir unes dimensions còmodes. A la nostra dreta, i després d'un estret pas, ens situarem sobre un petit repeu. Des d'aquest repeu, i després de baixar una petita vertical de 4 m, accedirem a una sala ja de majors dimensions. En aquesta sala podrem observar en el seu sostre l'entrada superior taponada per cudols.
 
 
Pas estret a l'inici de la PO-39, i que dona continuÏtat a la cavitat.
 
Després de superar un ressalt ascendent en un mur de sediments que s'ensorra en cada pas, arribarem a una estreta fractura on sentirem la remor d'un curs actiu. La fractura d'uns 5 m de recorregut, i amb una amplària que en cap cas supera els 40 cm d'ample, desemboca en un petit pou des d'on observem una petita cascada provinent d'una galeria superior, i per sota d'ella el curs actiu.
 
Després de baixar aquest pou, i seguint el curs actiu aigües avall, arribarem a un punt on el conducte redueix considerablement les seves dimensions. L'aigua seguint el seu curs, acaba penetrant per un pas estret parcialment inundat, el qual deixa entreveure una possible continuació. Just a la banda per on l'aigua es sumeix, un conducte de reduïdes dimensions, pot ser recorregut una desena de metres fins a tancar-se completament.
 
 
Conducte en les galeries superiors.
 
Tornant a la cascada de 5 m, i mitjançant un passamans ascendent, podrem accedir a la galeria superior per on arriba l'actiu. Aquesta galeria presenta unes dimensions molt més còmodes. Als pocs metres de recorregut, ens situarem en una espaiosa sala. En aquesta sala, i des del seu sostre arriba una aportació d'aigua. Aquesta aportació està relacionat directament amb un curs d'aigua que trobem a l'exterior, i el qual es sumeix per un embornal impenetrable en el fons d'una dolina, la qual es troba per sobre de la cavitat.
 
 
Tram final del passamans ascendent que permet accedir a les galeries superiors de la PO-39.
 
Superant la sala, i continuant per la cavitat, una nova aportació apareix arran de terra. La cavitat continua sempre ascendent, i molt propera a la superfície, com ho demostren la gran quantitat d'arrels que trobem en el sostre de la mateixa. Finalment una estada de sostre baix, i molt caòtica, marca el punt final de la PO-39.
 
La PO-39 ens ofereix uns resultats de 21 m de desnivell (11 m negatius respecte a l'entrada, i 10 m positius respecte a la mateixa) i un desenvolupament total de 73 m. Exploració en curs.
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, fotos i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.