ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-44

2020-04-17
PO-44
 
Torco de la Cotiñosa
 
L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 
 
El Torco de la Cotiñosa (PO-44) és situa -com el seu nom indica- al Jou de la Cotiñosa, per sobre, i en la mateixa vertical que la Cova de la Cotiñosa (PO-32). Donada la proximitat de les dues cavitats, els pastors creien que les dues cavitats es comunicaven entre si. Tot i que la seva boca mesura prop de 6 m de llarg per 1 m d'ample, la cavitat no és fàcilment localitzable, ja que el lapiaz on es desenvolupa es troba cobert d'abundant vegetació.
 
 
Tram final del P-12 d'entrada al Torco de la Cotiñosa (PO-44).
 
Un primer pou de 12 m -que en la seva part final perd verticalitat- ens situa en una petita plataforma, després de la qual apareix un pou de 4 m. Descendida aquesta petita vertical, s'aconsegueix arribar al tram final de l’avenc als -18 m de profunditat. La cavitat presenta en tot el seu recorregut una forta erosió, amb grans estries i lloses tallants.Com podem comprovar la unió amb la PO-32 no és factible, comprovant que les dos cavitats es desenvolupen en fractures paral•leles. 
 
El Torco de la Cotiñosa (PO-44) assoleix una profunditat de -18 m, i un desenvolupament de 23 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz.