ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-50

2020-04-18

PO-50

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona.

La PO-50 es tracta d’una cavitat situada al cim conegut com Cabeza Mollada en Vierru. D’aquesta cavitat vam ser informats per Fernando i Manolo, pastors de Vierru. La seva localització i exploració, es van dur a terme l'any 2018. Malgrat la llarga, i dura aproximació, que vam haver de realitzar per explorar-la, la cavitat va resultar ser de nul interès, ja que es tracta d'una estreta diàclasi d'escassa profunditat. 
 
L’avenc PO-50 assoleix els -8 m de profunditat, i els 9 m de desenvolupament. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
 
Text i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz.