ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-56

2020-04-18

PO-56

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona.

La PO-56 es tracta d’una petita cavitat situada a la Vega de l'Engraneu, tot just en la base d'un espoló rocós. Per la seva boca -de reduïdes dimensions- i després d'un estret conducte, accedirem a una rectilínia galeria d'escassa amplitud, i uns 15 m de recorregut, en la qual, no trobarem cap possible continuació. 
 
La PO-56 ofereix uns resultats de 23 m de desenvolupament, i -7 m de desnivell. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz.