ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-59

2020-04-19

PO-59

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

L’avenc PO-59, es tracta d’una petita cavitat d'escassa profunditat i desenvolupament. Una estància inicial de reduïdes dimensions, ens situa front a un petit pou de 4 m, després del qual finalitza la cavitat. Com a dada d'interès, la PO-59, situada a la Cabeza Benero, és la cavitat a més altitud de les explorades fins a la data per nosaltres en Portudera, amb una cota d'altitud sobre el nivell de la mar de 1378 metres. 
 
La PO-59 ofereix uns resultats de -6 m de desnivell, i un desenvolupament de 10 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
Text i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz.