ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-60

2020-04-19

PO-60

Cueva l'Estelu

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

Interior de la Cueva l'Estelu (PO-60) en Tordín.
 
La cavitat PO-60, anomenada pels pastors com Cueva l'Estelu, se situa prop de la cabanya dels mateixos, i va ser utilitzada per ells fins fa poc temps com a corral per al ramat. La cavitat de petites dimensions, està formada per una única sala amb una gran columna central. Cal destacar el gran gruix de matèria orgànica que forma el sòl, després d'anys i anys de guardar el bestiar al seu interior. 
 
La profunditat de la Cueva l'Estelu (PO-60) és de -5 m, i el seu desenvolupament de 16 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz.