ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-63

2020-04-20

PO-63

Cueva Costazu

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

La Cueva Costazu es tracta d’una cavitat coneguda des de sempre, ha sigut utilitzada durant anys i anys per madurar formatges, i ens ha estat anomenada per la totalitat dels pastors de Portudera.
 
 
Entrada a la Cueva Costazu (PO-63).
 
Situada a la zona coneguda com El Costazu Gobio –zona molt propera a la Vega de l'Engraneu- obre la seva boca, fàcilment localitzable, en un esglaó rocós molt a prop d'un petit prat. Després d'uns petits ressalts, ens situarem en una àmplia galeria, lloc on podem trobar les restes de les formatgeres. Al final d'aquesta galeria trobarem tres opcions per continuar; La primera d'elles, i la més evident, es tracta d’un conducte descendent, que va reduint les seves dimensions fins a tornar-se impenetrable, i ens situarà a -10 m de profunditat respecte a l'entrada.La segona opció, i en una petita plataforma, trobarem una severa estretor. Després de forçar el pas, ens situarem en una petita estància, amb multitud de formacions, però , amb cap possibilitat de continuació. 
 
 
Zona final de la cavitat, on apareix el petit curs d'aigua.
 
La tercera opció de continuar, i la que ens permetrà conèixer la resta de la cavitat, es tracta d'un petit pas de sostre baix, i lleugerament ascendent, després del qual, i donant un brusc canvi de direcció, la cavitat contínua fins a una galeria de majors dimensions. Al final de la mateixa, i després d'un nou canvi de direcció, una nova saleta plena de fang ens permetrà continuar, fins que una petit aport d’aigua fa acte de presència. Aquest petit i curt actiu, es sumeix per un conducte impenetrable, el qual es situa a -12 m de profunditat respecte a l’entrada, màxima cota assolida en la cova.
 
La Cueva Costazu (PO-63) arriba a una profunditat de -12 m, i obté un desenvolupament de 80 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, fotos i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.