ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-65

2020-04-20

PO-65

Torco del Posadorio

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

El Torco del Posadorio, marcat per nosaltres com a PO-65, obre la seva boca en una vessant de forta inclinació, i difícil accés. La seva localització, i malgrat la seva relativa proximitat amb el Collado Posadorio, no és tasca fàcil. El Torco del Posadorio (PO-65) és una cavitat coneguda des de sempre pels pastors de Portudera, els quals ens van explicar que les gralles fan niu dins d'ella, motiu pel qual ens seria fàcil de localitzar, res més lluny de la realitat.
 
 
Entrada al Torco del Posadorio (PO-65).
 
L’avenc passa per ser una cavitat de fàcil descripció, donat el seu curt desenvolupament i la seva escassa profunditat. Un pou d'entrada de 9 metres ens diposita en una sala de mitjanes dimensions, la qual en el seu extrem oest presenta gran profusió de formacions. Seguint la continuació evident de la sala, trobarem una xemeneia, que després d'una fàcil, però, exposada escalada vam poder comprovar que es tanca totalment –això sí- molt a prop de l'exterior. Al costat de la base d'aquesta xemeneia, un conducte descendent que es va tornant impenetrable poc a poc, ens situa en la màxima profunditat de la cavitat, anul•lant qualsevol possible continuïtat de la mateixa.
 
El Torco del Posadorio (PO-65) ofereix uns resultats de -14 m de profunditat, amb un desenvolupament de 39 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.