ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-66

2020-04-21

PO-66

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona.

La PO-66, es tracta d'una cavitat impenetrable sondejada en uns 10 metres, i situada al fons del Jou Caballos. El interès, i motiu pel qual la marquem, és pel fet que la cavitat actua de sumider actiu de tota la gran dolina que forma el Jou Caballos, i per la insistència dels pastors, que la cavitat expulsa una important corrent d'aire. Aquest fet no vam poder comprovar-ho, ja que durant la nostra exploració no vam apreciar cap corrent d’aire.
 
 
Entrada a la PO-66 en el fons del Jou Caballos.
 
Sens dubte, el potencial d’aquest sumider és enorme -així com el seu interès geològic- però, el gran treball que suposaria el forçar la cavitat, així com l'absència d'una corrent d'aire, no fan de la PO-66 sigui a hores d’ara un possible objectiu per a les nostres futures campanyes en Portudera. Exploració Finalitzada.
 
 
 
 
 
Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz.