ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-67

2020-04-21

PO-67

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona.

Accés al P-5 en el interior de la PO-67.
 
Marcada per nosaltres com PO-67, aquesta cavitat es troba situada al fons del Jou de l'Engraneu, i prop de la vega que porta el mateix nom. Lla cavitat obre la seva entrada entre uns blocs d'aspecte inestable. Una petita vertical de 5 m ens situa en un estret conducte. En aquest conducte s'observen marques d'una potent circulació d'aigua -cal assenyalar que la cavitat actua com sumider de les aigües que circulen pel Jou- però, ràpidament es col•lapsa per acumulació de cants rodats, impedint qualsevol continuació.
 
La PO-67 ofereix uns resultats de -6 m de profunditat, amb un desenvolupament de 18 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.