ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

Avenc del Castell

2020-04-23

Avenc del Castell

L’Avenc del Castell pertany a la població de Vallada, en la comarca valenciana de la Costera. Es tracta de la cavitat més important excavada en roques calcaries del terme. Assolint casi els -100 m de fondària (les primeres exploracions la situaven en -105 m, però, una nova actualització topogràfica feta pels company del G.I.M. d’Elx situen la cavitat en els -93 m de profunditat) i amb una morfologia pròpia característica, on prevalen les estretors i la verticalitat, fan d’aquesta cavitat un terreny de joc ideal per a l’espeleòleg esportiu.

Treballs d'instal·lació en l'Avenc del Castell.
 
Des del Club d’Espeleologia l’Avern l’any 2011 es van portar endavant diferents tasques en la cavitat, centrades en la reinstal•lació i renovació dels ancoratges, fent de la visita a la cavitat una activitat segura. Alhora que es realitzaven aquestos treballs, també es van prendre dates per tal de realitzar un complet treball de la cavitat, actualitzant tant la fitxa tècnica, les dades d’aproximació, i la descripció tècnica. 
 
El treball va ser publicat tant a la nostra web, com posteriorment a la revista Lapiaz 33. Aquest article cal complementar-lo amb l’actual topografia realitzada pels companys del G.I.M., ja que per motius aliens a nosaltres l’article es va publicar amb la topografia antiga. 
 
 
 
 
 
 
 
Text per Vicent Sanchis / Foto per Rebeca Díaz / Topografia pel G.I.M.. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.