ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

Avenc de la Figuereta

2020-04-25
Avenc de la Figuereta
 
Aquesta cavitat, ubicada en la vessant més oriental de la carena on podem trobar també la Cova Santa i la Cova del Triangle, és de nul interès. Tractant-se tan sol d’una petita fractura en la massa rocosa, la cavitat assoleix escassa profunditat i desenvolupament. 
 
L’Avenc de la Figuereta posseeix una entrada d’un metre d’amplària, per uns dos de llargària, i la trobem ocupada quasi en la seva totalitat per una frondosa figuera. Un parell d’escalons, fàcilment desgrimpables, ens situen en la petita estància que forma la cavitat, d’origen tectònic. En el seu extrem sud trobarem una petita obertura a l’exterior. En aquest punt es on assoleix la cavitat la seva màxima fondària als -4 m, i on finalitza.
 
 
 
 
 
 
Text i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.