ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

AVENC DE LA MOLA TORRO (MT-2)

2015-12-06
LA FONT DE LA FIGUERA
AVENC DE LA MOLA TORRO
 
MT-2
 
LA FONT DE LA FIGUERA
 

 
En l’any 2014 la nostra entitat va començar els treballs d’exploració en una nova zona del territori valencià. Aquesta zona abasta la totalitat de la Serra del Capurutxo en la Font de la Figuera, al sud de la província de València. Com a primer resultat d’aquestes tasques presentem l’Avenc de la Mola Torro (MT-2), primera cavitat de la zona en la que tant els treballs de re-exploració, topografia i estudi han estat finalitzats completament.

 
LOCALITZACIÓ:
 
L’Avenc de la Mola Torro (MT-2) es localitza en la vessant nord-est de la mateixa Mola Torro, sent la seva localització una mica dificultosa, tant per la vegetació espessa, com per la petita boca que posseeix la cavitat.
 
 
Boca d'entrada de l'Avenc de la Mola Torro (MT-2).
 
Si ens situem en lo alt de la Mola Torro, on les sendes que arriben tant de la Cova Santa, com de la Penya de Sangomengo (Penya de Sant Domingo)es creuen,des d'aquest punt i en direcció nord-est, a uns cent metres s’obre un clar entre els pins -on podem trobar un gran pi ja mort- aquest gran pi ens servirà de referència, ja que uns metres abans d’ell s’obre la boca de l’avenc, quasi tapada per un gran cudol. Una notable corrent d’aire ens donarà la benvinguda.
 
 
COORDENADES U.T.M:
 
X- 0682580
Y- 4297414
Z- 763
Datum- WGS 84
 
 
DESCRIPCIÓ:
 
L’Avenc de la Mola Torro (MT-2) podem dividir-lo en dos seccions, la primera d’elles es tracta de la part ja explorada en anterioritat, i que podem assenyalar com la Via Clàssica.
 
Aquesta Via Clàssica descendeix verticalment fins als 35 metres de fondària. L’altra secció, inexplorada fins ara, es la que progressant lateralment ens permet arribar fins a nous espais, tant verticals com de progressió horitzontal, i  dona major desenvolupament a la cavitat.
 
 
Passatge lateral on s'inicia la Via Nova.
 
 
Aquesta Via Nova, ha estat completament explorada per nosaltres, sent espais totalment inèdits fins ara.
 
La boca de l’avenc es presenta davant de l’explorador com una petita obertura, ja que, encara que l’entrada te una llargària que supera els dos metres, i una amplària d’uns 60 centímetres, un gran bloc en perillós equilibri tapa quasi totalment aquesta.
 
Iniciant el descens des d’un pi pròxim, i superant l’estretor inicial ens trobarem amb els primers ancoratges, que ens permetran descendir el P-26 d’inici fins la base d’aquest, i on podrem continuar en direcció nord, fins on l’escletxa acaba per fer-se impracticable a l’explorador, aconseguint així, arribar a la màxima fondària de la cavitat, -35 metres (Via Clàssica).
 
Aquest pou que dona inici a la cavitat, es prou escalonat en el seu començament, trobant diversos fraccionaments en tot el seu descens.
 
 
 
Màxima fondària de la cavitat en la Via Clàssica, on la fractura s'estretís fins a tornar-se impenetrable.
 
La cavitat desenvolupada a favor d’una fractura de clara direcció N-S, es troba totalment en estat fòssil, presentant la roca un estat molt avançat de descalcificació, condicionant d’aquesta forma la qualitat de la roca, i per lo tant d’utilització d’ancoratges artificials. Així com el perill de caiguda de pedres.
 
Per accedir a la Via Nova, tindrem que, una vegada superats els primers metres mes escalonats del P-26, i quan la cavitat guanya verticalitat fer un pèndol en direcció nord fins arribar a un fraccionament.
 
Aquest fraccionament ens permetrà realitzar el primer dels diversos desplaçaments laterals, que tindrem que realitzar per poder arribar a un estret repeu. En aquest repeu iniciarem un fàcil passamans que ens situarà en un P-4. Descendit aquest pou i continuant en direcció nord, tindrem que remuntar la fractura en altura, i així poder-nos situar en el tram final d’aquesta via, que finalitza en dos petites verticals.
 
 
 
Zona inèdita explorada durant les nostres tasques a l'Avenc de la Mola Torro (MT-2).
 
 
CONSERVACIÓ:
 
A pesar de que l’Avenc de la Mola Torro (MT-2)a estat mínimament visitada per espeleòlogues -de fet, en la cavitat no vam trobar cap ancoratge artificial- i que les ultimes visites podem remuntar-se a finals dels anys setanta, l’estat de conservació de la cavitat, al menys en la Via Clàssica, es poc més que dolent, ja que al seu interior havem trobar molta runa i deixalles, així com una gran pintada de carburer amb el nom de “RAFA”. 
 
Des del Club d’Espeleologia l’Avern es va dedicar una jornada a retirar de l'interior de l'avenc tota la brossa i el fem existent.
 
 
TOPOGRAFIA:
 
 
 
 
FITXA TÈCNICA:
 
PROFUNDITAT DIFICULTAT CORDA ANCORATGES OBSERVACIONS
0 ACCÈS A LA VERTICAL 50 ARBRE  "ANTIRROCE" SOBRE BLOC ENCASATAT
-0,5  CAPÇALERA   2 PARABOLTS  
-2,5 FRACCIONAMENT   1 FANTASIA

 CORDINO 5 mm.

 -6  FRACCIONAMENT   1 PARABOLT  
-8,5  FRACCIONAMENT   2 PARABOLTS  
-18,5 DESVIADOR   1 FANTASIA

CORDINO 5 mm.

-22,5 FRACCIONAMENT   1 FANTASIA

CORDINO

5 mm.

 

ATENCIÓ!!!!

La fitxa tècnica correspon tant sols a la Via Clàssica, ja que en la Via Nova explorada per nosaltres la instal•lació correspon a una instal•lació d’exploració i molt exiga.


 
+INFO: