ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

COVA DE L'HEDRA DEL CAPURUTXO

2017-02-12
LA FONT DE LA FIGUERA
COVA DE L’HEDRA DEL CAPURUTXO
 
La Font de la Figuera
 

 
Durant els treballs d’exploració en la serra del Capurutxo l’any 2015, es van localitzar dos petites cavitats al peu del cingle d’aquesta serra.  Aquestes van ser explorades i topografiades dins del projecte de catalogació que la nostra entitat porta endavant en aquesta zona.
 
Aquestes dues cavitats que nosaltres havem anomenat Cova de l’Hedra del Capurutxo-1 i Cova de l’Hedra del Capurutxo-2, ja que no hi havem trobat cap referència anterior a les mateixes, i donat el complicat accés a les mateixes, creiem que han passat desapercebudes.
 
Aquesta nomenclatura be donada per la gran mata d’hedra que naix en la boca principal, de fet és més fàcil localitzar l’hedra pròpiament dit, que la mateixa cova.
 
 
Vista de la Cova de l'Hedra-1 des del peu del cingle on es troba.
 
Aquestes dues cavitats son dos abrics sense massa interès espeleològic, ja que les dimensions dels mateixos no son exagerades ni rellevants. Però, com que la nostra intenció a l’hora de realitzar els treballs d’exploració i catalogació era realitzar-lo d’una manera exhaustiva i seriosa ens veiem obligats a incloure-les.
 
Una dada a destacar, es l’existència d’un petit pou de quatre metres en un extrem de la boca principal.
 

 
TOPOGRAFIA: