ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

ACTIVITATS

Resposta al comunicat del Grup d’Espeleo-socors Valencià.

2021-02-14
Comissió de Seguiment de l’Estat de Conservació de l’Avenc de Joan Guiton.
 
Resposta al comunicat del Grup d’Espeleo-socors Valencià.
 
El passat dissabte dia 6 de febrer, i des de la nostra web, vam publicar un comunicat on anunciàvem -tant la creació com els motius que la impulsaven- de la Comissió de Seguiment de l’Estat de Conservació de l’Avenc de Joan Guiton. Aquest projecte té com a principal i únic objectiu la conservació i protecció de la cavitat.
 
Poc després de publicar-se el nostre comunicat, el director del Grup d’Espeleo-socors Valencià va emetre un comunicat, donant-li resposta al nostre. Com ell mateix diu, una pagina web com és la nostra –o qualsevol xarxa social- no es lloc ni espai per portar endavant aquestos debats, des del nostre punt de vista, tant seriosos. Però, després de dos assembles en les que hem intentat portar el debat al màxim òrgan representatiu dels espeleòlegs valencians, se’ns a negat aquesta possibilitat, tal i com vam dir al nostre anterior comunicat. Així que no ens ha quedat més remei que utilitzar el nostres propis mitjans per portar-lo endavant. 
 
En el comunicat del Grup d’Espeleo-socors Valencià se’ns convida a publicar qualsevol documentació que puga acreditar el que nosaltres afirmem. Entenem aquesta invitació, com un consentiment èxplicit a publicar la informació que ens va impulsar a crear la comissió de seguiment, i que com diem al nostre anterior comunicat és el motiu que ens va posar alerta, i ens va fer impulsar aquest projecte de conservació.  
 
La nostra intenció des d’un principi ha estat preservar la cavitat, i entenem que publicant el següent text escrit -que és el motiu que ha impulsat tot aquest projecte de conservació- podem evitar qualsevol actuació irregular en la cavitat.
 
 
 
 
 
Comisión de Seguimiento del Estado de Conservación de l’Avenc de Joan Guiton.
 
Respuesta al comunicado del Grup de Espeleo-socors Valencià.
 
El pasado sábado día 6 de febrero, y desde nuestra web, publicamos un comunicado donde anunciábamos la creación –y los motivos que la impulsaban- de la Comisión de Seguimiento del Estado de Conservación de l’Avenc de Joan Guiton. Este proyecto tiene como principal y único objetivo la conservación y protección de la cavidad.
 
Poco después de publicarse nuestro comunicado, el director del Grup de Espeleo-socors Valencià emitió un comunicado, dándole respuesta al nuestro. Como él mismo dice, una página web como es la nuestra -o cualquier red social-  no es lugar ni espacio para llevar adelante estos debates, desde nuestro punto de vista, tan serios. Pero, después de dos asambleas en las que hemos intentado llevar el debate al máximo órgano representativo de los espeleólogos valencianos, se nos ha negado esta posibilidad, tal y como dijimos en nuestro anterior comunicado. Así que no nos ha quedado más remedio que utilizar nuestros propios medios para llevarlo adelante.
 
En el comunicado del Grup de Espeleo-socors Valencià se nos invita a publicar cualquier documentación que pueda acreditar lo que nosotros afirmamos. Entendemos esta invitación, como un consentimiento explícito a publicar la información que nos impulsó a crear la comisión de seguimiento, y que como decimos en nuestro anterior comunicado es el motivo que nos puso alerta, y nos hizo impulsar este proyecto de conservación.
 
Nuestra intención desde un principio ha sido preservar la cavidad, y entendemos que publicando el siguiente texto escrito -que es el motivo que ha impulsado todo este proyecto de conservación- podemos evitar cualquier actuación irregular en la cavidad.
 
 
 
Text per Vicent Sanchis.