ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

EXPLORACIONS

EXPLORACIONS 2014

2017-02-04
EXPLORACIONS 2014
 
 
 
En aquest any 2014 les nostres activitats d’exploracions subterrànies es van vorer condicionades per dos motius; l’Avenc de Joan Guiton, cavitat que ens havia ocupat bona part del nostre temps durant des de l’any 2011, no mostrava gaire possibilitats de donar-nos moltes més oportunitats de continuar explorant en ella, motiu pel que ens van buscar nous projectes. L’altre motiu, va ser que des de l’any 2009, any que va nàixer el nostre club, aquest 2014 va ser el primer en el que no es participaria en una campanya als Pics d’Europa.
 

 
En aquest any 2014 la nostra entitat va continuar amb les tasques d'exploració en la zona del Colmenar. Centrant sobretot aquestes en l'exploració d'algunes incògnites que hi havien quedat pendents en l'Avenc de Joan Guiton, però, lamentablement cap d'elles va oferir continuïtat. Donat els resultats finalment vam donar per conclosos les exploracions en la cavitat. Van estar prop de cinquanta entrades al llarg de dos anys i mig on la cavitat ens va regalar grates sorpreses, però, tot té un final. Es va continuar treballant la zona, realitzant prospeccions, els resultats negatius, van motivar que ens plantejarem iniciar treballs d'exploració en altra zona.
 
 
La zona escollida va ser la serra del Capurutxo en la veïna població de La Font de la Figuera. Iniciant les nostres tasques en la Mola Torro, durant aquest 2014 es va poder explorar l'Avenc de la Mola Torro (MT-1) amb -35 metres de fondària.
 
Al llarg de l'any 2014 també vam començar activitats centrades en l'exploració de diferents alcavors del nostre entorn. L'estudi i exploració de la Font del Port d'Albaida i el seu alcavor va donar com a resultat un complet treball i topografia, publicat en forma d'article en diferents publicacions.
 
 
 
 
També l'alcavor de la Font Jordana en Agullent va ser objecte de les nostres exploracions, resultat de les mateixes va ser la realització d'una detallada topografia i un complet estudi morfològic. Aquest treball també a estat publicat en forma d'article. Aquestes activitats en cavitats artificials van obrir nous horitzons per a la nostra entitat, fet que des d'aquest 2014 i durant els següents anys hem dedicat part de la nostra activitat a l'exploració de les mateixes.
 
 
Durant aquest 2014 es va organitzar per part dels nostres companys del Interclub Sierra de las Nieves una campanya internacional d'exploració en el Sistema Sima g.e.sm.-Sima de la luz. En aquesta, campanya dirigida a explorar el Lago Ere i les galeries fòssil posteriors al mateix, va participar per part del nostre club Vicent Sanchis, col•laborant en les tasques de transport i logística de la campanya.