La séquia del Port, un paisatge mil·lenari. Nou sender didàctic a la Vall d’Albaida, on el Club d’Espeleologia l’Avern ha col·laborat.

El passat mes de maig de 2015 es va inaugurar a la nostra comarca un nou sender. Aquest sender enfocat al turisme mediambiental, cultural i etnogràfic, discorre per tot el traçat que fa la sèquia del Port. L’inici d’aquest sender es troba tot just en la Font del Port, i és, el seu alcavor, el motiu de la nostra col·laboració.
Cartell infotmatiu a l’inici del sender, i on es pot vorer la topografia que hi vam realitzar de l’alcavor de la Font del Port.