Alcavor de la Font Jordana d’Agullent.

L’any 2014, des del Club d’Espeleologia l’Avern d’Ontinyent, es van impulsar les exploracions en l’alcavor de la Font Jordana en Agullent. Els resultats d’aquestes exploracions, van donar com a resultat un detallat estudi morfològic i topogràfic, realitzant una detalla topografia d’aquesta important infrastructura hidràulica.

Topogafia de l’alcavor de la Font Jordana d’Agullent.