ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-2

2020-03-26
PO-2
 
L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 
 
L'avenc PO-2 és tracta d'una cavitat situada al Jou de la Poza, i que va ser localitzada, i parcialment explorada durant la nostra primera campanya en Portudera l'any 2016, continuant la seva exploració en la campanya Portudera 2017.
 
 
 
Entrada a la PO-2 en el Jou de la Poza.
 
L'entrada de la cavitat està formada per un pou de 6 m. Aquesta petita vertical, podria destreparse -la utilització antigament de la cavitat per madurar formatges així ho posa de manifest- de no ser per l'abundant vegetació existent en la mateixa, raó per la qual és preferible utilitzar tècniques de progressió vertical per superar aquesta dificultat.
 
Després d'aquest petit pou, un pronunciada rampa ens situa en un punt on la cavitat ofereix dues possibilitats de continuació. La més evident es tracta d'un pas estret modificat per l'home per posar una porta de reduïdes dimensions, aquest pas ens situa en una sala de grans dimensions, amb restes de formatgeres. La segona opció, es tracta d'un conducte que entre blocs i ressalts, sempre descendents, ens situa en el sector intermedi de la cavitat.
 
 
Pou en el interior de la PO-2, en una zona de grans blocs inestables.
 
Tornant a la sala, podem observar com aquesta està formada pel col•lapse de grans blocs provinents del sostre. En els laterals de la sala es pot accedir a zones superiors, però, que no ofereixen continuació.
 
A l'extrem sud-oest d'aquesta sala, trobarem un conjunt de belles formacions, entre les quals apareix una rampa de forta inclinació, on haurem d'utilitzar de nou la corda. Després d'aquesta rampa i un petit ressalt, ens situarem en una nova sala, però, de menors dimensions que l'anterior. Des d'aquest punt, i en direcció sud, un pou de 3 m ens situarà en el punt on la segona opció anteriorment descrita, finalitza. Des d'aquí, i per un pas estret, ens situarem en una zona de blocs en perillós equilibri, on una nova vertical de 6 metres ens situarà en una estància on no trobarem cap possible continuació.
 
 
Pas desobstruÏt que ens va permetre accedir a la zona més profunda de la cavitat.
 
Tornant a la segona sala, i després de superar algun ressalt en direcció oest, uns conductes descendents ens conduiran a una estretor entre blocs. Després d'aquesta estretor -que va haver de ser desobstruïda- i després d'un ressalt, ens situarem en una vertical de 8 m amb fort degoteig. Arribant a la base d'aquest pou, un petit aport d’aigua fa acte de presència, per sumir-se immediatament per un conducte de reduïdes dimensions, que impedeix la nostra progressió. A l'altre costat d'aquest conducte, s'aprecia una clara continuació, així com s’escolta circular un curs d'aigua major. En aquest punt es va aturar l'exploració, convertint-se aquesta incògnita en un objectiu per a futures exploracions.
 
La cavitat presenta uns resultats de -42 m de profunditat, amb un desenvolupament de 198 m. Exploració en curs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, fotos i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.