ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-3

2020-03-27
PO-3
 
Cueva los Praducos
 
L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 
 
La Cueva los Praducos (PO-3), es situa en el fons del jou del mateix nom. La cavitat, actua com a col•lector de tota l'aigua que recull d’aquesta àmplia depressió. L'entrada a la cova ha estat modificada per l'home, restant-li mida, i adequant-la per a la col•locació d'una porta, i així protegir el seu interior. Ja dins de la mateixa, la galeria d'entrada té una amplada propera als quatre metres, i està ocupada totalment per restes d'antigues formatgeres, avui en desús.
 
 
Entrada a la Cueva los Praducos (PO-3).
 
Continuant direcció Est, i en sobrepassar aquestes restes, la cavitat perd amplitud i es agafa forma de meandre. Després de superar un pas estret, els signes d'erosió s'accentuen. En haver recorregut uns metres la cavitat gira bruscament 90º cap al sud, on guanya alçada fins arribar als 5 metres. En aquest punt, la base del meandre s'estreny fins a fer-se impracticable. Progressant en oposició, i guanyant alçada, arribem a un ample repeu format per un cúmul de blocs. Després de forçar un pas de tot just 30 centímetres, i baixar el ressalt que es troba darrere seu, ens trobarem en una petita estància, on només és possible continuar pel llit del meandre.
 
 
Superant l'estretor de 30 cm que va permetre continuar amb l'exploració de la cavitat.
 
 
Després d'aquesta petita estància, i continuant per un estret conducte arribarem a una nova saleta, de dimensions més còmodes. Aquesta petita sala, adornada de fines concrecions tan sols ofereix una possibilitat de continuació. De nou per una estreta rampa, i en superar una petita vertical, ens situarem en una sala de majors dimensions. Aquesta es tracta de la de majors dimensions de tota la cavitat. Aquesta sala, presenta un potent recobriment parietal en forma de colada. En el seu fons, i després d'un ressalt, un petit conducte impenetrable marca el punt final a la cavitat.
 
La Cueva de los Praducos (PO-3) ofereix uns resultats de -21 m de fondària, i de 77 m de desenvolupament. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
Text i fotos per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz / Topografia per Vicent Sanchis, Rebeca Díaz i Jose M. Vicente. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.