ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-6

2020-03-29

PO-6

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

L’avenc PO-6 es troba situada en la Vega de l’Engraneu, tot just al costat del camí que és dirigeix cap a Tordín. La boca d'entrada, d'un metre d'amplitud, i de recent obertura (col•lapse càrstic), dóna pas a un P-12, que manté gairebé constant la seva amplitud fins a la meitat del pou, on comencen a augmentar les seves dimensions, però, sense ser aquestes exagerades en cap moment.
 
 
Entrada a l'avenc PO-6.
 
Ja a la base del P-12, i en direcció Oest, la cavitat contínua en horitzontal amb el sòl totalment pla, i recobert de sediment argilós. Després d'uns 30 metres, la cavitat finalitza sobtadament. En aquest punt, el més profund de la cavitat, es van trobar les restes d'una cabra, fet que va ser comunicat als pastors de Portudera, motiu pel qual comencen a referir-se a aquesta cavitat com la Torca de la Cabra.
 
Cal destacar la gran quantitat d'argila i la forta corrosió que presenta la roca al llarg de tota la cavitat, signes que indiquen una forta circulació, i posteriorment embassament de l'aigua.
 
 
Galeria interior en la PO-6, on és pot observar el sòl totalment pla, i amb gran quantitat d'argila.
 
 
A prop de la base del pou d'entrada, trobem a la dreta (direcció N-O) un petit conducte que ens situa en una fractura paral•lela a la principal. Aquesta amb un desenvolupament  menor que l'anterior, arriba fins als 12 metres d'altura, obrint-se al sostre una petita obertura, deixant passar un raig de llum. Aquest petit orifici es pot trobar a l'exterior a uns 10 metres de la boca i en direcció Oest. Desconeixem el gruix del sostre, i la consistència del mateix, però, és probable que en un futur pròxim es produeixi un col•lapse en aquest punt.
 
La cavitat presenta una profunditat màxima de -18 m, amb un desenvolupament total de 76 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, fotos i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.