ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-23

2020-04-01

PO-23

Cueva de Nuncalera

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

La Cueva de Nuncalera (PO-23) va ser localitzada i explorada durant la campanya del 2017. Aquesta cavitat obre la seva boca en la majada de Nuncalera, de la que rep el seu nom. Es troba situada al fons d'una potent depressió, de la qual col•lecta les seves aigües. El petit torrent que recorre aquesta depressió es sumeix pel lateral oest de la boca de la cavitat, per un conducte impenetrable. Aquest curs actiu, ja no s'aconsegueix assolir a l'interior de la cavitat, ja que cap conducte permet la progressió fins a ell.
 
 
Entrada a la Cueva de Nuncalera (PO-23).
 
La boca de la cavitat té una alçada que escassament supera el metre, amb una amplària de més de 5 m. Des de l'entrada, i seguint el conducte més evident, ens situarem en un estret meandre que es tanca bruscament per còdols i blocs, als -6 m de profunditat. La continuació de la cavitat la trobem seguint la pronunciada rampa, que en direcció Est, trobem en la mateixa boca d’entrada. Aquesta rampa de sostre baix ens obliga a arrossegar-nos, fins arribar a la segona boca de la cavitat taponada de blocs, e impenetrable.
 
Ací, i donant un brusc canvi de direcció, un pas de reduïdes dimensions ens situa de nou en una nova rampa, però aquest cop descendent, i amb direcció Oest. A la base d'aquesta rampa trobarem un gran cúmul de cant rodat que tapona antics conductes per on l'aigua potser només circuli en època de grans crescudes.
 
 
Capçalera del P-6 en el interior de la cavitat, ùnica dificultat vertical de la mateixa.
 
Seguint per un meandre, un ressalt i un estret conducte, ens permetran accedir a una sala desfonada de majors dimensions. Aquesta estància es desfona en una petita vertical de 6 m. En el seu lateral podem trobar un gran caos de blocs, per on és possible desgrimpar extremant la precaució.
 
En la base d'aquest P-6, un conducte per on sembla que sí circula l'aigua habitualment, ens situarà en el punt de màxima profunditat de la cavitat. Aquest conducte també es col•lapsa per la gran acumulació de cudols i cants rodats.
 
 
Pendants en la Cueva de Nuncalera (PO-23).
 
Tornant a la base de la P-6, i remuntant el caos de blocs, entre els mateixos,trobem un pas que ens porta a una nova estància. Aquesta estància és de majors dimensions que l'anterior, i  es troba tapissada d'una gran acumulació de sorra. De pronunciada inclinació, en la seva zona superior de nou apareixen de nou grans blocs, per entre els quals hi ha infinitat de racons, que aconsegueixen unir les diferents estàncies de la cavitat. Si baixem en direcció oest per la gran rampa que forma aquesta sala, trobarem que l'altura supera els 4 m, i l’amplària arriba als 10 m. Ja en la base d’aquesta rampa, i després d’un ressalt, arribarem de nou a un conducte similar a l’ anteriorment descrit, però a diferent cota de profunditat, i també taponat per còdols i cants rodats.
 
Així, no oferint cap possibilitat de continuació, la Cueva de Nuncalera assoleix una profunditat màxima de 26 m de desnivell (-23 / + 3), amb un desenvolupament de 159 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, fotos i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.