ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-24

2020-04-02

PO-24

Cueva de Tresmialma

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

La Cueva de Tresmialma (PO-24) rep el seu nom de la majada on es troba ubicada. Aquesta cavitat va ser localitzada i explorada durant la campanya del 2017. La seva entrada, situada al fons d'una gran depressió, recull les aigües que per la mateixa discorren. Aquestes aigües es sumeixen per un conducte impenetrable al costat mateix de la boca d’entrada. Als pocs metres de recorregut, aquest curs actiu apareix a l'interior de la cavitat. La boca d’entrada presenta unes mesures aproximades de 1'70 m d'alçada, per uns 10 m d'amplària, i està ocupada , casi en la seva totalitat, per un mur, ja que ha estat des de sempre utilitzada com a corral per al bestiar.
 
 
Entrada a la Cueva de Tresmialma (PO-24).
 
Ja a l'interior les dimensions augmenten progressivament, i de forma espectacular, arribant el sostre de la galeria en alguns punts a superar els 24 m d'altura. El riu que circula amb suau pendent per la galeria, ha excavat terrasses a diferents alçades. Aquestes terrasses estan formades per dipòsits de sediments i gran quantitat de còdols, avui re excavats pel curs actiu.
 
Als 200 m aproximadament de l'entrada, a la dreta de la galeria trobarem un pis superior amb abundants formacions. Aquest pis superior és troba penjat a una alçada d’uns 10 m sobre el fons de la galeria. Seguint el curs actiu, i des d'aquest punt, les dimensions van disminuint, fins que l'aigua, i per un conducte que progressivament  s’obstrueix per cudols i cants rodats, es sumeix per un pas impenetrable. Abans d'endinsar-nos per aquest conducte, i en una terrassa penjada uns quatre metres sobre la llera, accedirem a una zona de conductes fòssils i actius.
 
 
El Laminador, conducte de sostre baix, que permet comunicar les grans galeries inicials amb la resta de la cavitat.
 
Aquests conductes conflueixen a la Sala del Gour, on després d'una escalada de 5 m (E-5), i el descens immediat d'un P-4, arribarem a una petita estada on apareix un petit curs d'aigua -punt final de la topografia- el qual recorre el conducte que dóna continuïtat a la cavitat. Aquest conducte, amb una estretor d'uns 30 centímetres en la seva meitat, inicialment ofereix unes dimensions acceptables, però, després de l'estretor les disminueix bruscament, per desembocar en un meandre descendent. Aquest meandre finalitza en un pou d'estreta capçalera.
 
 
Topografiant conductes secundaris en el sector proper a la sala del Gour.
 
 
Aquest pou d'uns 15 m de profunditat, va eixamplant-se poc a poc fins a la seva base. Des d'aquesta base, i continuant pel llit de cudols que segueix el curs actiu, progressarem fins al seu final, on finalment l’aigua és sumeix per un conducte novament impenetrable. Tornant a la base del P-15, i en el seu lateral trobarem una estància de sostre baix, amb gran acumulació de sorra. Seguint diferents conductes de sostre baix, arribarem a una petita sala on dos escalades van detenir l'exploració.
 
Les dades topogràfiques de la Cueva de Tresmialma (PO-24), ofereixen uns resultats de -41 m de profunditat, la qual es veurà augmentada fins als -60 m com a mínim. El desenvolupament de la cavitat fins a l'últim punt topogràfic és de 363 m, els quals també patiran un augment quan finalitzen les nostres exploracions a la cavitat. Exploració en curs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, fotos i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.