ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-40 + PO-41

2020-04-15

PO-40 + PO-41

Torca de Trasdeltoyu

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

La Torca de Trasdeltoyu, amb les seves dues entrades, se situa a la zona central del lapiaz de Trasdeltoyu. Aquest lapiaz es troba intensament desenvolupat. Una potent fracturació de la massa rocosa, fa intuir l'entrada principal (PO-40). La boca secundària (PO-41) queda oculta darrere d'un gran pinacle de roca, i és de més difícil localització.
 
 
Entrada principal de la Torca de Trasdeltoyu, marcada com a PO-40.
 
 
Des de l'entrada principal, i després d'una vertical de 4 m ens situarem en una estància amb lleugera inclinació descendent. A l'avançar uns metres la inclinació s'accentua, i les dimensions es redueixen. Un inclinat, i estret passadís ens condueix a una sala de sostre baix i abundants formacions. Al lateral de la sala un meandre per on circula un curs actiu d'aigua, ens ofereix dues continuacions.
 
Aigües amunt, i en direcció sud, avançarem entre formacions. Després d'una estretor entre columnes, el meandre es transforma en un conducte ampli i còmode, pel qual en un lateral discorre el curs actiu. A l'arribar a un punt on el conducte està ocupat per una gran columna, el mateix perd amplitud, fins convertir-se de nou en un estret meandre per on arriba l'aigua a través d'un conducte impenetrable. Una fàcil grimpada ens situa en una petita estància sobre el curs actiu. En un extrem de la mateixa, un pou de 4 m ens permet tornar al curs actiu, però, aquest arriba de nou per un estret conducte impenetrable, on ens serà impossible continuar. Aquest estret conducte, deixa entreveure una possible continuació. El forçar aquest pas es una tasca que s'ha de valorar en futures campanyes.
 
 
Galeria fòssil que finalitza als -21 m de profunditat sense cap possibilitat de continuació.
 
 
Tornant a la sala anteriorment descrita, i per seguir l'actiu aigües avall, en direcció nord, haurem de baixar un petit vertical de 3 m. Ací, el conducte té unes dimensions més còmodes. En recórrer uns pocs metres, aquest conducte acaba convertint-se en una espaiosa sala. Aquesta sala és recorreguda pel curs actiu, fins que aquest es sumeix en un extrem de la mateixa, entre blocs i sediments.
 
En aquest punt s'assoleixen els -20 m de profunditat, i és ací, on podrem observar com des del sostre arriba un raig de llum. El pou que forma la PO-41, als 10 metres del seu descens trepa la susdita sala, oferint una segona entrada a la cavitat.
 
A la sala on ens trobem, i en el seu extrem Oest, trobem un pou de 12 m de profunditat i 4 m de diàmetre, amb la seva base totalment inundada, i sense cap possibilitat de continuació. La cavitat, en aquest punt, aconsegueix la seva màxima profunditat amb -30 m.
 
 
Segon entrada a la cavitat mitjançant un P-13, marcada com a PO-41.
 
 
Tornant al pou d'entrada, prop de la seva base i en un lateral, trobem un estret pas entre blocs, que ens permet accedir a una galeria horitzontal amb diversos desfonaments, i una clara directriu Nord. Recorrent sense dificultat aquesta galeria, arribarem a un punt on la mateixa realitza una finta, en angle de 90º, cap a l'Est. Des d'aquí, i amb forta inclinació podrem baixar fins als -21 m de profunditat. Finalitzant la cavitat, sense cap possibilitat de continuació.
 
La Torca de Trasdeltoyu (PO-40 + PO-41) arriba a una profunditat màxima de -30 m, amb un desenvolupament total de 168 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Text, fotos i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.