ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-43

2020-04-17
PO-43
 
Torca de Coprevidi
 
L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 
 
La Torca de Coprevidi (PO-43) és troba situada molt prop del camí que arriba des del Jou de la Poza a la Majada de Coprevidi, i molt propera a aquesta última. L’avenc presenta una boca d'uns 4 m de diàmetre. Un P-8 d’entrada, ens situa en una sala de mitjanes dimensions, amb un con central de derrubis i restes d'animals.
 
La sala en el seu extrem Nord presenta diversos conductes estrets, però, cap d'ells ofereix continuació. Tant sols en el seu extrem Nord-est un laminador ens permet avançar alguns metres, en aquest punt és on la cavitat assoleix la seva màxima profunditat.
 
 
Base del pou d'entrada en la Torca de Coprevidi (PO-43).
 
Per altra banda, en la vessant Oest, i tot just de la base de el pou d'entrada, trobem un conducte gairebé circular d'uns 40 cm d'ample, i uns 12 m de recorregut, que ens situa, després de baixar un ressalt de 2 m en una sala àmplies dimensions. Aquesta sala, marca el punt i final de la cavitat.
 
La Torca de Coprevidi (PO-43) assoleix un total de 77 m de desenvolupament, i una profunditat de -14 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz.