ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-62

2020-04-19

PO-62

Cueva de Juan de Poo

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

La Cueva de Juan de Poo (PO-62) ens va ser mostrada per Fernando. Amb una petita entrada de molt difícil localització, la cova va ser utilitzada per madurar formatges per un pastor anomenat Juan i natural de Poo, d'aquí tant el nom de la cavitat, com de la vega on es situa.
 
 
Entrada a la Cueva de Juan de Poo (PO-62) de reduïdes dimensions, i de molt difícil localització.
 
La cavitat està formada per una única galeria de forta inclinació i amplitud variable, que després d'uns 20 m de recorregut, finalitza bruscament. En el punt de màxima profunditat de la cova hi ha una petita aportació d'aigua, que es sumeix immediatament per un conducte impenetrable. 
 
La Cueva de Juan de Poo (PO-62) arriba a una profunditat de -9 m, amb un desenvolupament total de 25 m. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, foto i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz.