ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-64

2020-04-20

PO-64

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

La cavitat marcada com a PO-64, es troba situada al mateix esglaó rocós que la Cova Costazu (PO-63), i a escassos 50 metres d'aquesta. L'entrada a la cavitat passa pràcticament desapercebuda, ja que es tracta d'un petit pas entre blocs. Aquest caos de blocs inicial, no dóna a entendre l'existència de cavitat alguna, de fet, els pastors de Portudera desconeixien tant l'entrada, com l'existència de la cavitat.
 
 
Zona inicial entre blocs en la PO-64.
 
Un primer pas entre blocs -estret i descendent- ens situa per sota d'aquestos. Un nou pas, també descendent, on cal reptar, ens acosta a un ressalt entre blocs, des d’on veurem una segona entrada impenetrable a la cavitat. Després de superar aquest ressalt, ens trobarem en una rampa descendent de pedres i cudols, que es cega al cap de pocs metres.
 
A la base del ressalt, i després de la retirada de nombroses pedres, vam poder accedir a un curt laminador entre blocs. Aquest laminador ens va permetre accedir a una petita vertical de cinc metres. Després de superar aquesta dificultat, ens trobarem en una àmplia sala, des de la qual tindrem dues possibilitats de continuació. La primera, i la més evident, ens permetrà baixar còmodament fins a un petit graó, on una barrera de blocs ens bloquejarà el pas. Entre aquestos blocs, i forçant estrets passos, seria possible comunicar aquest sector amb la resta de la cavitat.La segona opció -la qual ens permetrà conèixer la resta de la cavitat- es tracta de superar un estret passadís entre grans blocs, el qual ens situarà en una galeria de còmodes dimensions. Sempre amb una inclinació descendent i gairebé constant, baixarem fins a la màxima cota de profunditat, on la cavitat presenta diversos conductes que progressivament es tornen impenetrables.
 
 
Galeria principal de la PO-64.
 
En aquesta galeria -que podríem catalogar com a principal- on es desenvolupa la cavitat, i cap a la seva meitat, una curta, però, exposada escalada, ens va permetre accedir a una estreta finestra, en la qual s'intueix una clara continuació. Sent necessària una desobstrucció, aquesta finestra queda reflectida com una incògnita a resoldre en futures campanyes.
 
La PO-64 presenta un desenvolupament de 80 m, i una profunditat de -18 m. Exploració en curs.
 
 
 
 
 
Text, fotos i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz.