ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

AVENC DE FIGUEROLES

2015-11-15
ONTINYENT

AVENC DE FIGUEROLES

ONTINYENT


 
L'any 2010 va ser descoberta per part d'un membre de la nostra entitat una nova sala inexplorada a l’Avenc de Figueroles d'Ontinyent, motiu que vam aprofitar per fer un treball més en profunditat a l’avenc, revisant tota la cavitat de nou i realitzant una nova topografia. Aquestes tasques van ser realitzades per membres del Club d’espeleologia l’Avern d’Ontinyent i de la Secció d’Exploracions Subterrànies del Centre Excursionista de València.

 

LOCALITZACIÓ:

Per arribar a l’Avenc de Figueroles, tenim dues opcions, en la primera d’elles sortim de la població d’Ontinyent direcció Moixent, per la carretera CV-665, una volta coronem el port del Portitxol i quan aquest comença a baixar cap al  Campello, en el quilòmetre 8’5 trobarem una pista a ma esquerra. Seguint la mateixa i a 1.100 metres aproximadament,ens trobarem amb una bifurcació, en la que agafarem la pista de la dreta, continuant per aquest camí i desprès de 3 quilometres, i ja baix del punt geodèsic de l’Alt de Figueroles, agafarem una pista  que ens apareix a la nostra esquerra, seguim aquesta pista que es dirigeix cap a una codolla de caçadors i la qual es troba en prou mal estat, a uns 100 metres de l’inici, el camí es divideix en dos, prenem el de la dreta i desprès d’uns 50 metres trobarem un petit molló de pedres, ací deixarem el nostre vehicle, la boca de l’avenc es troba a uns deu metres i es de fàcil localització, ja quès troba vallada amb una reixa.
 
En la segona opció sortirem d’Ontinyent direcció a la Font de la Figuera, per la carretera CV-660, continuant per ella i uns metres abans del quilòmetre 17, trobarem una pista a la nostra dreta, seguin la pista durant 2.600 metres, arribarem a un encreuament, nosaltres agafarem el camí de la dreta, el qual es dirigís cap a l’Alt de Figueroles, desprès de 1.700 metres de recorregut apareixerà a la nostra dreta la pista que es dirigís cap a la codolla abans esmentada.
 
 
 
Plànol de situació de la cavitat.
 
 

COORDENADES: 
 
Les coordenades per localitzar la posició de la cavitat son en U.T.M., les següents :
 
X – 0699701
Y – 4301714
Z – 827
 

GEOLOGIA:
 
L’Avenc de Figueroles es troba enclavat en el diapiric de la Serra Grossa, alineació muntanyosa que s’estén des de la Font de la Figuera fins a la població de Barx, en la Safor, en aquesta alineació de caràcter predominant calcari, es troben al llarg de tota la seva extensió un gran nombre de fenòmens espeleològics, alguns d’ells de gran importància dintre del territori valencià, la cavitat en qüestió es troba excavada en materials del cretàcic superior, concretament en la part de la volta, que esta formada en aquest punt per, dolomies grises, dolo micrites i marges dolomítiques.
 
 
 
Estratigrafia de la zona.
 
En quan a la tectònica, cal dir que en la vesant nord de l’Alt de Figueroles es troba una falla amb signes d’afonament, això pot haver condicionat la formació de la cavitat, ja que en aquestes falles sempre es troben diaclasses i fractures associades a elles,i aquestes son aprofitades per l’aigua per filtrar-se al subsòl. 
 

HISTORIA:

 
La primera exploració a L’avenc de Figueroles, es va dur a terme per membres del Centre Excursionista d’Ontinyent el 27 de febrer de 1955, en aquesta primera exploració van participar 17 persones, per realitzar el descens vertical a la cavitat s’utilitzaren les tècniques pròpies de l’època, com era muntar una corriola sostinguda a una corda, la qual anava d’un pi a un altre passant per la boca de l’avenc. 
 
 
Topografìa de l'any 1982.
 
 
En els dos o tres anys següents l’avenc fos visitat en un parell mes d’ocasions, realitzant petits informes climàtics i una primera topografia. Ja després, no hi trobem cap visita ni treball documentat fins l’any 1982, any que membres del Centre Excursionista d’Ontinyent realitzen una nova topografia i descripció que fos publicada en la revista LAPIAZ Nº 8, ja en els anys 80 i 90 tenim coneixements de visites aïllades a la cavitat, totes elles de caràcter esportiu.
 
Ja en els últims anys  es visitada per membres de la Secció d’Espeleologia del Club de Muntanya d’Ontinyent, els quals  passarien a formar la nostra entitat. Posteriorment i durant el transcurs d’una d’aquestes visites a la cavitat es va descobrir una nova sala, cosa que va motivar el present treball.
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA CAVITAT:
 
L’Avenc de Figueroles obri la seva boca en una planícia, al voltant d’aquesta observem com la fractura  a enfonsat una part de la massa rocosa en direcció a l’avenc, dita inclinació afavorís la infiltració de l’aigua cap a l’interior de la cavitat, la boca te una forma arrodonida, sensiblement el•líptica, una volta ja en el pou d’entrada ens donem conter que aquest esta format a expenses d’un encreuament de fractures, una la que s’obri a l’exterior i de direcció E-W, i una segon de direcció N-S, aquesta ultima es la que marca el desenvolupament de la cavitat.
 
En el pou, de caràcter totalment vertical, es formen escalons degut als estrats de roca, durant el descens del mateix i a uns quinze metres de la base veiem com s’obri cap al nord formant un pou paral•lel, es en aquest on trobem  la finestra que dona accés a la sala nova, ja en la base del pou d’entrada, farem peu sota una rampa amb una inclinació de 40º, formada per enderrocs, en el descens d’aquesta i després d’un ressalt de tres metres ens trobarem en una estància de forma quasi circular i de parets altes.
 
 
 
Instal•lació del passamans d’accés a la Sala Nova.
 
Aquesta sala no es mes que la base del pou paral•lel, cal dir que el sostre s’eleva fins els 23 metres, si seguim la direcció de la fractura principal arribarem al fons de la cavitat, ací continuarem per sota d’enderrocs i amb una inclinació mes pronunciada, als nostres costats distingim clarament l’estratificació de la roca, coberts aquests per formacions calcítiques. Al final de la rampa trobarem a la nostra esquerra dues petites estàncies una sota l’altra, en la inferior es situa la màxima fondària de l’avenc, que es de -42 metres. 
 
Situant-se altra vegada en la sala circular i mirant per sota nostre observarem una paret recoberta de formacions i per damunt d’aquestes una estància també amb formacions, per accedir a ella caldrà utilitzar la corda fixa que hi ha instal•lada.
 
En quant a la sala nova, per accedir a ella retornarem cap a l’exterior remuntant el pou d’entrada i a l’altura dels blocs encastats ens trobarem en un repeu que als pocs metres es desfona, des d’aquest punt podem divisar tota l’extensió d’aquest pou paral•lel, en la part contraria on ens trobem i alçant un poc la vista vorem la finestra. 
 
 
 
Formacions anemolítiques en la Sala nova.
 
Aquesta s’obri en un lateral del pou, i es l’estància de majors dimensions de la cavitat, aquesta sala la trobarem totalment recoberta de formacions, les mes abundants de tipus anemolítiques, encara que en la part sud de la sala podem trobar algunes colades i racons replets d’estalagmites, si recorrem la sala fins el fons d’aquesta arribarem a una petita estància on podem vorer en el sòl excrements de rates penades, encara que en les nombroses visites per part nostra a la cavitat no havem vist mai cap d’elles. 
 

 
GENESIS DE LA CAVITAT:
 
Com a conclusió de la formació de la cavitat, cal dir que aquesta respon a diversos processos càrstics, lo que primer podem observar es la directriu que marquen les fractures on s’ha desenvolupat l’avenc, la primera d’elles de direcció N-S, es l’eix principal de la cavitat, una segon de direcció E-O que talla a la primera, com podem observar en la poligonal de la planta.
 
Es en aquesta on s’han format les saletes del fons de la cavitat així com la sala nova, després hi observarem com una tercera fractura de menor entitat ha sigut decisiva, ja que aquesta es la que es troba en la planícia on es troba l’avenc i afavorís la filtració de l’aigua, com em dit abans.
 
 
Pou d'entrada a la cavitat.
 
L’avenc presenta signes clars de dissolució inversa tant en el pou d’entrada com al paral•lel, donem per suposat que l’aigua va dissoldre la roca aprofitant la debilitat d’aquesta en la fractura , després l’aigua de filtració dissoldria i debilitaria la cúpula del pou d’entrada obrin a l’exterior la cavitat.
 

 
DESCRIPCIÓ TÈCNICA:
 
Per poder visitar l’avenc de Figueroles, caldrà portar una corda d’uns 60 metres i  uns 10 mosquetons, amb les corresponents plaques. A uns 5 metres de la boca i en direcció nord trobem un spit que ens servirà per l’aproximació fins a la capçalera, ja sobre la boca i en un escaló de roca trobarem dos spits,en els que ancorarem per situar-se en la vertical, ací observarem que la corda frega, però, donat la qualitat de la roca en aquest punt i la impossibilitat de clavar algun ancoratge artificial, optarem per posar una saca o un “antirroce”, ja en la vertical del pou trobarem dos spits a la nostra esquerra, el superior com reasseguro i l’altre com a principal, ací recomanem l’ utilització de plaques acodades. Ja en el descens i a uns 12 metres de la base trobarem a la nostra esquena un cordino a un natural que ens servirà de separador, passat aquest arribarem a la base del pou, on comença la rampa d’enderrocs, per baixar aquesta rampa tenim un anell de corda ancorat a un natural, des d’ací descendirem fins la saleta salvant el ressalt de 3 metres. 
 
Per accedir a la Sala Nova, descendirem el pou d’entrada i a uns 10 metres de la base d’aquest, farem un petit pèndol per situar-se sota uns blocs que formen un ampli repeu, ací trobarem dos parabolts, un a cada costat per crear una línia de vida, cal estar assegurat en tot moment !!!, des del parabolt situat a la part dreta començarem la instal•lació del passamans que ens durà fins a la corda fixa instal•lada que ens permetrà  l’accés a la sala nova.
 

 
TOPOGRAFIES 2010:
 
 
 
PERFIL
 
 
PLANTA
 

FITXA TÈCNICA:


VIA CLÀSSICA
PROFUNDITAT DIFICULTAT CORDA ANCORATGES OBSERVACIONS
           +2 APROXIMACIÓ        BOCA  60 1 SPIT  
+0,5 ACCÈS A VERTICAL   2 SPITS SOBRE PLATAFORMA
-1     SACA “ANTIRROCE”  
-2,5 CAPÇALERA   2 SPITS REASSEGURO + PRINCIPAL
-15 DESVIADOR   NATURAL CORDINO DE 2 METRES
-27 FRACCIONAMENT   NATURAL PRINCIPI RAMPA (ANELL CORDA)

 

 

ACCÈS A LA SALA NOVA
PROFUNDITAT DIFICULTAT CORDA ANCORATGES OBSERVACIONS
-20 PÈNDOL 60 1 PARABOLT SOBRE BLOCS
-20 PASSAMANS   4 PARABOLTS ACCÉS A ESCALADA

 


OBSERVACIONS:

Volem demanar al col•lectiu espeleològic que en la visita a la cavitat  s’extremés la precaució si s’accedeix a la Sala Nova, ja que com hem dit abans es troba totalment recoberta de fràgils formacions. També cal dir que la instal•lació del passamans d’accés a aquesta, es una instal•lació d’exploració.
 
En quant a les cordes fixes que es troben instal•lades en l’avenc, escalada en la part inferior i escalada en l’accés de la sala nova, hi ha que observar el seu estat abans del seu us.
 
Volem aprofitar des d’ací i informar a tot el col•lectiu espeleològic que posteriorment a la publicació dels nostres resultats de les exploracions en l’Avenc de Figueroles, certes pagines d’Internet van fer seua la informació i van manipular fins i tot les topografies.  Des de la nostra entitat expressem el nostre total repudi a aquestos grups que diuen ser espeleòlegs, però, que en realitat no ho son, i ni tant sols tenen respecte pel treball dels demés.
 

+INFO:

Posteriorment a la realització de les tasques en l’Avenc de Figueroles es va publicar un treball on es van quedar reflectits els resultats de les mateixes. Un temps després aquest mateix treball va aparèixer publicat en forma d’article a la revista LAPIAZ 32.
 
 
Per tal de consultar-los clickeu damunt de la imatge.