ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

Avenc de la Casa o de la Torre (BA-5)

2019-06-29
Avenc de la Casa o de la Torre (BA-5)
 
L’Any 2015 des del Club d’Espeleologia l’Avern s’inicien els treballs d’exploració en la zona de la Balarma en Vallada. Durant les tasques realitzades es vam poder explora cinc cavitats d’origen tectònic, de les que es va realitzar un complet estudi, alhora que es va realitzar una revisió topogràfica de cadascuna d’elles. Finalment els resultats d’aquestes exploracions van ser reflectits en un article publicat tant en la revista Almaig d’Ontinyent, com en la revista espeleològica Gota a Gota d’àmbit estatal.
 
L’Avenc de la Casa o de la Torre (BA-5) és una d'aquestes cinc cavitats, i s’obre en l’extrem sud de la Balarma, als peus d’una torre d’alta tensió i molt prop de la pista forestal per on haurem arribat. Amb 42 metres de fondària, és la segon cavitat més profunda de tot el conjunt dels avencs estudiats, encara que en l’actualitat l’accés a la zona més profunda de l’avenc es troba fortament obstruït per blocs.
 
 
Accés a l'entrada Nord de l'Avenc de la Casa o de la Torre (BA-5).
 
La cavitat de caràcter totalment vertical, obre el seu accés al exterior amb dues boques. Per tal d’accedir a la cavitat utilitzarem la boca que es situa més al nord, la de majors dimensions i la més evident. L’altra boca, encara que també és pot fer servir per accedir al interior de l’avenc, el lamentable estat de la instal•lació i lo escarit de la mateixa, fan desaconsellable el seu ús.
 
Descendint la vertical de 18 metres (P-18) arribarem sense cap problema a la base del mateixa. Aquesta, al igual que la totalitat del pou ofereix una amplària que en cap cas supera el metre. Des d’aquesta  base la cavitat es presenta davant de nosaltres com la típica fractura de descompressió en forma de cunya. Si prenem direcció sud la cavitat ens permetrà recórrer uns 9 metres fins trobar-se en la base de la segon entrada a 20 metres de fondària respecte a ella.
 
 
P-18 d'entrada a la cavitat.
 
Si prenem direcció nord, una rampa de forta inclinació i amb grans cudols que poc a poc s’ensorra cap al fons, ens situarà en el punt on la cavitat es troba actualment obstruïda, en la quota dels –29 metres de fondària. A l’altre costat d’aquesta estretor taponada de blocs la cavitat continua aproximadament fins els -42 metres de profunditat, amb una amplària que en cap cas supera els 40 centímetres, fins que es torna impracticable al explorador.
 
Donat el treball que suposa la desobstrucció d’aquest punt de la cavitat, el perill real d’ensorrament d’un gran cúmul de blocs i la manca d’interès que té el sector que avui és inaccessible, els autors d’aquest estudi havem desestimat realitzar aquesta tasca, alhora que no recomanem el realitzar-la.
 
 
Encofrat abans de l’estretor obstruïda, realitzat pels primers exploradors.
 
Es per tot això, que actualment, i a la vista de la situació de l’Avenc de la Casa, aportem els següents resultats; 42 metres de desenvolupament, amb unes extensions de 20 metres, i una profunditat de -29 metres.
 


 
Per a més informació podeu consultar el següent enllaç:
 
 

 

Text, fotos i topografia de Vicent Sanchis i Rebeca Díaz.