ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

VIDEO FONT DEL PORT

2017-06-13
S’ha publicat un vídeo sobre el treball realitzat per nosaltres en el naixement del riu Albaida.
VIDEO FONT DEL PORT 

El passat 7 de juny es va publicar un vídeo sobre les tasques realitzades pel Club d’Espeleologia l’Avern en la Font del Port d’Albaida. Aquestes tasques, realitzades en març de 2014, van donar com a resultat l’estudi morfològic i la realització de la topografia de l’alcavor de la pròpia font. A més es va explorar la mateixa surgencia, per tal de descartar una possible continuació subaquàtica.
 
Aquestes tasques es van vorer reflectides en un complet article publicat en les revistes Almaig 30 i Lapiaz 33.
 
El vídeo realitzat per Vicent Sanchis, ofereix d’una manera senzilla un resum d’aquestes tasques.

 

 


El pasado 7 de junio se publicó un vídeo sobre las tareas realizadas por el Club d'Espeleología l'Avern en la Font del Port de Albaida. Estas tareas, realizadas en marzo de 2014, dieron como resultado el estudio morfológico y la realización de la topografía del alcabor de la propia fuente. Además se exploró la misma surgencia, a fin de descartar una posible continuación subacuática.
 
Estas tareas se vieron reflejadas en un completo artículo publicado en las revistas Almaig 30 y lapiaz 33.
 

El vídeo realizado por Vicent Sanchis, ofrece de una manera sencilla un resumen de estas tareas.