ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

EXPLORACIONS

EXPLORACIONS 2016

2017-02-04

EXPLORACIONS 2016


 
 
 
 
L'any 2016 el Club d'Espeleologia l'Avern va donar un pas endavant en les seves activitats d'exploració. L'agafar una zona als Pics d'Europa per tal de realitzar les nostres tasques suposa un nou desafiament per a nosaltres. Aquest primer any amb una molt bona experiència per a tots els participants, ha afiancat aquest projecte com a un projecte de futur. També al nostre territori les exploracions han continuat.

 
Les exploracions a la serra del Capurutxo en la veïna població de La Font de la Figuera, han continuat durant aquest 2016. La revisió de la Cova Sangomengo, han donat com el descobrirment de nous indrets i la realització d'una detallada topografia. Esperem que les nostres tasques en aquesta cavitat puguen donar-la a conèixer com es mereix.
 
 
També durant la prospecció en la Penya sangomengo, es va localitzar una cavitat inèdita. Aquest avenc d'escàs desenvolupament i desnivell, va ser explorat i topografiat en una jornada. Durant els mesos d'estiu es va començar la revisió sistematica de la Cova Santa. En aquesta cavitat els resultats van ser sorprenents, descobrint nous indrets mai explorats, alhora que es va fer la troballa d'un vasset d'alt interès arqueològic. 
 
 
En la zona d'Ontinyent es va continuar amb el projecte de catalogació de les cavitats del terme. Projecte que com objectiu final té la publicació dels resultas del mateix. Durant les jornades que vam dedicar en aquest 2016 a portar endavant aquest projecte, es van catalogar un total de 3 cavitats, entre les que es troben la Cova de l'Hedra, la Cova del Barranc de Palacios i l'Avenc del Parat.
 
 
Com a principal projecte d'exploracio en aquest 2016 va estar la primera Campanya d'Exploració Espeleologica en Portudera. Aquesta zona situada en el massís oriental dels Pics d'Europa ha estat sol·licitada per la nostra entitat per començar la catalogacio i exploració de les cavitats existents en la mateixa. En aquest any i durant el transcurs de dues campanya, la primera en juliol-agost i la segona en octubre es va localitzar un total de 14 cavitats, de les que van ser explorades 6. D'aquestes últimes 4 van ser donades per finalitzades.
 
 
Els resultas d'aquest primer contacte amb la zona han estat modestós en quant a espeleometria i desnivell, però, el futur de les exploracions en Portudera ens ofereixen un fum de possibilitats.