Exploracions en l’Avenc de Joan Guiton 2011/2013.

L’any 2011, i impulsades pels nostres companys Vicent Sanchis i Rebeca Díaz, es van iniciar els treballs d’exploració en l’Avenc de Joan Guiton. Aquestes exploracions ens van permetre situar la cavitat per baix dels -200 m, i augmentar el seu desenvolupament en prop d’un quilòmetre, però, la troballa més important que vam poder realitzar durant el transcurs de les mateixes, va ser, el descobrir les restes d’un lleopard del pleistocé.
Exploració de la Via de les Mosques, en un lateral del pou d’entrada a l’Avenc de Joan Guiton. Aquest sector va ser l’objectiu en les primeres jornades de treball en la cavitat.
Escalada en la Gran Fractura. Aquesta va ser l’última incògnita de la cavitat. Sense cap resultat positiu, va marcar el punt i final a les nostres exploracions en l’Avenc de Joan Guiton.