Memòria d’Activitats del Club d’Espeleologia l’Avern 2013.

L’any 2013, i encara que les activitats de caràcter lúdic-esportiu va ocupar un gran nombre de les mateixes, les tasques d’exploració van guanyar veritable força en aquest periòde. Consolidades les activitats d’exploració, vam decidir sol·licitar la titularitat de la zona del Colmenar, iniciant un camí de recerca i estudi de cavitats al nostre territori.