Topografia de l’Avenc de Joan Guiton.

Durant les nostres exploracions en l’Avenc de Joan Guiton, dutes a terme durant el període 2011/2013, l’objectiu final, era el realitzar una completa topografia de la cavitat, on poder mostrar les dimensions reals de la cavitat. També, era un objectiu marcat, donar-la a conèixer al col·lectiu espeleològic, i al pùblic en general.