Memòria d’Activitats del Club d’Espeleologia l’Avern 2016.

L’any 2016, amb les activitats d’exploració ja consolidades, la nostra entitat, va anar un pas més endavant, al iniciar les exploracions en la zona de Portudera, al massís oriental dels Pics d’Europa. També les exploracions al nostre territori van continuar, així com les activitats esportives.