Exploracions en Portudera 2021

Les exploracions dutes a terme en Portudera l’any 2021, i encara amb els condicionants de la pandèmia mundial per la Covid-19, ens van permetre augmentar el nombre de cavitats catalogades. Amb dues campanyes realitzades a la zona, hem pogut completar l’estudi de cavitats localitzades en campanyes anteriors, així com localitzar i explorar de noves.
Entrada a l’ avenc PO-79. Aquesta cavitat va resultar d’escàs desenvolupament i profunditat.
Una de les entrades a la PO-84. Aquesta cavitat, sens dubte, va ser la més interessant de les explorades durant la campanya de Portudera 2021, i on encara hi queden incògnites que resoldre.