Lleopard de l’Avenc de Joan Guiton, publicació de l’estudi realitzat en Quaternary Science Reviews.

El descobriment de les restes del Lleopard de l’Avenc de Joan Guiton, per part dels nostres companys Vicent Sanchis i Rebeca Díaz, durant les seves exploracions en la cavitat, van suposar una de les troballes més importants en l’arqueozoologia de la península Ibèrica, i pot ser d’Europa, dels últims temps. Ara, s’ha publicat a la prestigiosa revista científica Quaternary Science Reviews l’estudi realitzat sobre aquestes restes.