Exploracions en Portudera 2022

En l’any 2022, i per sisè any consecutiu, des del Club d’Espeleologia l’Avern vam continuar amb el Projecte de Catalogació de Cavitats de Portudera. Aquest any vam poder realitzar dos campanyes, en les que, es va iniciar la re-exploració del Pozu Jocejerreru (PO-75), que amb els seus -677 m de profunditat, és la major cavitat coneguda fins a la data en Portudera.
Pou a l’interior de Jocejerreru. L’inici de la cavitat es caracteritza per ser un seguit de meandres i petites verticals.
Entrada a l’avenc OB-1 en el sector de l’Obesón. Aquesta cavitat va assolir els -27 m de profunditat, sense oferir-nos cap possibiltat de davallar més.
Última vertical en l’avenc OB-13 en el sector de l’Obesón.