Exploracions en s’Ombria des Avencs 2022.

L’any 2022, i encara que en menor mesura, les exploracions en la zona de s’Ombria des Avencs, van continuar. Prosseguint amb la re-exploració de l’Avenc nº 6 de s’Ombria des Avencs, vam aconseguir augmentar notablement el seu desenvolupament. Explorant nous indrets i un gran pou, l’avenc no va deixar de sorprendre’ns, posant de manifest el potencial que encara amaga aquesta zona de la muntanya de Tàrbena.
Base del P-40 en l’Avenc nº 6 de s’Ombria des Avencs, on es pot apreciar les grans dimensions del mateix. Aquesta vertical inèdita fins a hores d’ara, va ser explorada durant l’última jornada que hi vam estar en la cavitat en aquest 2022.