Exploracions en s’Ombria des Avencs 2019.

Finalitzades les tasques d’exploració en la serra del Capurutxo l’any 2018, vam estudiar la possibilitat d’emprar una nova zona de treball. Després de barallar diferents llocs on poder desenvolupar les nostres recerques, i valorant els antecedents espeleològics, i el potencial dels mateixos, ens vam decidir per sol·licitar la titularitat com a zona de treball, el paratge de la localitat alacantina de Tàrbena, conegut com a s’Ombria des Avencs (Penya Medoc en l’àmbit espeleològic). L’any 2019 vam iniciar les nostres exploracions en la zona.
Entrada a l’Avenc nº 1 de s’Ombria des Avencs , conegut amb el topònim d’Avenc de ses Xap. Aquesta cavitat va ser en la que vam iniciar les nostres exploracions en la zona.
Una de les múltiples entrades que té l’Avenc nº 3 de s’Ombria des Avencs.